Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
Research Article

Ebelerin Bireysel Yenilikçi Durumu ve Dijital Ortamda Sağlık Bilgisi Edinme ve Teyit Davranışları İlişkili Faktörler

1.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye

Journal of Midwifery and Health Sciences 2023; 6: 91-99
DOI: 10.5152/JMHS.2023.22102
Okunma: 897 İndirilme: 336 Online Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2023

Amaç: Bu araştırma ebelerin bireysel yenilikçi durumunun ve dijital ortamda sağlık bilgisi edinme ve teyit davranışları arasındaki ilişkili faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler: Analitik-kesitsel türde olan bu araştırma, Ekim-Kasım 2022 tarihleri arasında, Türkiye’nin güneyinde bir devlet hastanesinde yürütülmüştür. Araştırmaya olasılıksız örnekleme yöntemi ile 166 ebe dahil edilmiştir. Veriler “Kişisel Bilgi Formu”, “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ)” ve “Dijital Ortamda Sağlık Bilgisi Edinme ve Teyit Davranışları Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Ebelerin %83,1’inin ebelikte yeni buluş/fikirler üretme konusunda girişimde bulunmadığı, %52,4’ünün meslekle ilgili yenilikleri takip ettiği ve yenilikleri %43,8’i internet/sosyal medya aracılığıyla takip ettiği belirlenmiştir. Ebelerin BYÖ puan ortalamasının 69,20 ± 11,20 olmasıyla ebelerin bireysel yeniliklere açık olduğu belirlenmiştir. Dijital Ortamda Sağlık Bilgisi Edinme ve Teyit Davranışları Ölçeği puan ortalaması 31,41 ± 7,34’tür.

Sonuç: Ebelerin, bireysel yenilikçilik durumunun ve dijital ortamda sağlık bilgisi edinme ve teyit davranışları orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ebelerin yeniliklere karşı sorgulayıcı özelliklere sahip oldukları saptanmıştır. Dijital ortamda sağlık bilgisi edinme düzeyi arttıkça teyit etme oranının ve dijital sağlık bilgisi edinme düzeyinin arttığı saptanmıştır.

Cite this article as: Aksüt Akçay, E., Öztaş, H. G., & Erdi, G. (2023). The related factors between the individual innovative status of ministers and the behaviors of obtaining and confirming health information in the digital environment. Journal of Midwifery and Health Sciences, 6(2), 91-99.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-2110